ساندویچ سرد

ساندویچ سرد یکی از ساندویچ های ساده است که در قرن ۱۸ ابداع شد. اولین بار ساندویچ سرد از تکه های گوشت تهیه شد و فردی به نام جان مونتاگو آن را کشف کرد. به سرعت تهیه این ساندویچ در کل اروپا رواج یافت و به کشور های دیگر رسید. ساندویچ سرد یکی از غذا های محبوب و پر مصرف در کل دنیا می باشد. ساندویچ های سرد که بسیار خوشمزه هستند در پیک نیک ها بسیار مورد توجه قرار می گیرند.